Jarné bundy zľava 30 % / akcia trvá od 16. 4. do 30. 4. / Podrobnosti o tejto akcii nájdete v

Obľúbené

Môj obchod

0

Zásady ochrany osobných údajov webových stránok

1. KTO SME

Stručné zhrnutie
Zdravíme vás, sme spoločnosť Pepco Slovensko a sídlime v Bratislave na Slovensku. Tu nájdete naše kontaktné údaje.
Pokiaľ máte akékoľvek otázky či pochybnosti, neváhajte sa obrátiť na nášho pracovníka pre ochranu údajov.
Celé znenie
1.1. Sme spoločnosť Pepco Slovakia, s.r.o., (tu ďalej len „Pepco Slovakia“) so sídlom v Bratislave.
V záležitostiach týkajúcich sa newslettera nás kontaktujte e-mailom na adrese zakaznik@pepco.sk alebo poštou na adrese: Pepco Slovakia, s.r.o., ul. Nevädzova 6, 821 01 Bratislava.
1.2. S cieľom zaistenia účinnej ochrany osobných údajov sme ustanovili pracovníka na ochranu údajov (tu ďalej len „POÚ“), ktorý zodpovedá za dohľad nad stratégiou pre ochranu osobných údajov a za jej realizáciu a tiež za zaisťovanie súladu našich činností so zákonom. Nášho POÚ môžete kontaktovať na tejto adrese: osobneudaje@pepco.eu

 1. AKÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME A NA AKÉ ÚČELY
  Stručné zhrnutie
  Zhromažďujeme údaje, ktoré ste poskytli vo formulári na našich internetových stránkach, a používame ich na to, aby sme vám posielali personalizovaný newsletter.
  Celé znenie
  2.1. S cieľom posielania nášho newslettera spracovávame údaje, ktoré poskytli priamo odberatelia, napríklad:
  – krstné meno,
  – e-mailová adresa,
  – poštové smerovacie číslo,
  – deň a mesiac narodenia
  – preferencie, čo sa týka obsahu newslettera.
  2.2. Vyššie uvedené údaje zbierame a spracovávame výhradne preto, aby sme posielali náš newsletter na uvedenú e-mailovú adresu.
  2.3. Vaše osobné údaje môžeme profilovať, čo znamená, že môžeme použiť nazbierané informácie, napríklad vaše poštové smerovacie číslo a uvedené záujmy, aby sme upravili zasielané informácie podľa vašich potrieb. V takom prípade však nepoužívame vaše údaje na profilovanie spočívajúce v prijímaní automatizovaných rozhodnutí, ktoré by mohli mať dopad na vašu právnu situáciu (t. j. nepoužívame algoritmy na prijímanie rozhodnutí ovplyvňujúcich vaše individuálne nároky).
 2. PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVÁVANIE ÚDAJOV

  Stručné zhrnutie
  Osobné údaje spracovávame podľa článku 6 odseku 1 písmena f) GDPR na základe legitímnych záujmov spoločnosti Pepco Slovakia.
  Newsletter zasielame iba na základe vášho slobodne poskytnutého súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť.
  Celé znenie
  3.1. Spracovávame údaje nevyhnutné na zasielanie newslettera podľa článku 6 odsek 1 písmena f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (legitímne záujmy prevádzkovateľa). V tomto prípade legitímne záujmy spoločnosti Pepco Slovakia spočívajú v priamom marketingu jej výrobkov a služieb.
  3.2. Newsletter sa zasiela e-mailom na základe jednoznačného a zdokumentovaného súhlasu odberateľa podľa článku 10 zákona o poskytovaní elektronických služieb.
  3.3. Údaje sú poskytované dobrovoľne. Neexistuje žiadna zákonná povinnosť poskytovať osobné údaje na marketingové účely.
 3. OBDOBIE UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

  Stručné zhrnutie
  Údaje uchovávame dovtedy, kým nezrušíte svoj súhlas s odoberaním newslettera.
  Celé znenie
  4.1. Budeme spracovávať poskytnuté údaje na marketingové účely, kým nezrušíte svoj súhlas s odoberaním nášho newslettera.
  4.2. Svoj súhlas s odoberaním newslettera spoločnosti Pepco môžete zrušiť ľahko a kedykoľvek kliknutím na príslušný odkaz v päte newslettera.
 4. POSKYTOVANIE ÚDAJOV INÝM PRÍJEMCOM

  Stručné zhrnutie
  Niekedy poskytujeme údaje dôveryhodným partnerom, ktorí nám poskytujú nástroje na spracovávanie údajov a podporujú nás v našich marketingových činnostiach.
  Môže sa stať, že budeme musieť oznámiť určité osobné údaje oprávneným štátnym orgánom.
  Celé znenie
  5.1. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté spracovateľom, ktorí spracovávajú údaje pre spoločnosť Pepco Slovakia, okrem iného poskytovateľom služieb IT a marketingovým agentúram, a títo spracovatelia spracovávajú údaje podľa zmluvy so spoločnosťou Pepco Slovakia a výhradne podľa pokynov spoločnosti Pepco Slovakia.
  5.2. Vaše údaje môžu byť tiež poskytnuté subjektom, ktoré sú oprávnené ich získať podľa súčasných zákonov, napríklad orgánom činným v trestnom konaní na ich žiadosť podanú na príslušnom právnom základe (napr. na účely prebiehajúceho trestného konania).
 5. POSKYTOVANIE ÚDAJOV MIMO EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

  Stručné zhrnutie
  Neposkytujeme vaše údaje mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.
  Celé znenie
  Vaše údaje nebudú poskytnuté krajinám mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.
 6. VAŠE PRÁVA

  Stručné zhrnutie
  V súvislosti s vašimi údajmi máte mnoho práv. Máte právo požiadať o informácie o tom, ako sú údaje spracovávané, právo na prístup k údajom a na opravu údajov, právo požiadať o ich vymazanie alebo o obmedzenie ich spracovávania a právo previesť ich na iný subjekt. Vždy môžete zaslať e-mail na adresu zakaznik@pepco.sk alebo osobneudaje@pepco.eu a my urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme vám pomohli.
  Celé znenie
  7.1. V súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov spoločnosťou Pepco Slovakia máte nižšie uvedené práva:
 • právo na prístup k svojim údajom vrátane získania kópie údajov;
 • právo na opravu údajov;
 • právo na vymazanie údajov;
 • právo podať sťažnosť na príslušný dohľadový orgán, ktorý sa stará o ochranu osobných údajov;
 • právo obmedziť spracovávanie údajov;
 • právo zrušiť súhlas v tom rozsahu, v akom sú údaje spracovávané na základe tohto súhlasu; zrušenie súhlasu nemá vplyv na dodržanie práva na spracovávanie, ktoré bolo vykonávané na základe súhlasu pred jeho zrušením;
 • právo na prenositeľnosť údajov, t. j. právo získať svoje osobné údaje od spoločnosti Pepco Slovakia v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; tieto údaje môžete odovzdať inému prevádzkovateľovi.
  7.2. Tieto práva môžete uplatniť zaslaním e-mailu na adresu zakaznik@pepco.sk.
  7.3. Svoj súhlas s odoberaním newslettera spoločnosti Pepco môžete zrušiť ľahko a kedykoľvek kliknutím na príslušný odkaz v päte newslettera.

Prečo sa oplatí nakupovať v Pepco?

Je vám vždy nablízku

Viac ako 100 predajní.

Vždy nízke ceny

V predajniach Pepco nájdete všetko, čo potrebujete a za nízke ceny.

Široký výber

V predajniach Pepco nájdete široký výber produktov pre seba, svoju rodinu a domácnosť.

Nakupujte bez obáv

Do 30 dní môžete zakúpený tovar vrátiť v ktorejkoľvek predajni na Slovensku.