Obľúbené

Môj obchod

0

Udržateľný rozvoj

Uvedomujeme si vplyv, aký má naša rýchlo rastúca sieť na sociálne a prírodné prostredie. Ide o veľkú zodpovednosť, ktorú berieme mimoriadne vážne. S ohľadom na blaho súčasných a budúcich generácií chceme byť stelesnením kladnej zmeny: radi by sme chránili našu planétu a prispeli k zlepšovaniu kvality života našich zamestnancov, zákazníkov a miestnych komunít.

Životné prostredie

V každej z našich podnikateľských sfér hľadáme spôsoby znižovania nášho vplyvu na životné prostredie. Robíme tak v oblasti logistiky, organizácie predajní, kancelárskych priestorov či marketingových aktivít.

Better Cotton

PEPCO je hrdým členom Better Cotton. Better Cotton je jednou z najväčších organizácií, ktorá sa venuje podpore farmárov v oblasti udržateľnej produkcie bavlny. Better Cotton funguje na princípe modelu spotrebiteľského reťazca nazývaného hmotnostná rovnováha. To znamená, že bavlna Better Cotton nie je fyzicky dohľadateľná u jednotlivých produktov, no farmári Better Cotton profitujú z dopytu po Better Cotton v ekvivalentných objemoch, ktoré získavame. Do roku 2025 budeme získavať najmenej 25 % našej bavlny cez Better Cotton.

Viac sa dozviete tu

LED osvetlenie predajní

Všetky novootvorené predajne PEPCO disponujú energeticky úsporným LED osvetlením. Zároveň realizujeme program výmeny starého osvetlenia v dlhodobo etablovaných predajniach, vďaka čomu už väčšina našich predajní exkluzívne využíva LED riešenia.

Balenia

V roku 2020 sme začali s implementáciou novej stratégie v oblasti balenia, ktorá sa zameriava na zníženie celkového množstva obalov v rámci dodávateľského reťazca. Zároveň má za cieľ zvýšiť pomer recyklovateľných a/alebo recyklovaných obalov – a to jednak pri hromadnom, ale aj kusovom balení.

Výrobky ohľaduplné k životnému prostrediu

Neustále rozširujeme rozsah a dostupnosť produktov, ktoré sú ekologicky prívetivejšie. V našom sortimente nájdete odevy z organickej bavlny, a to vrátane odevov s certifikátom GOTS (Globálny štandard pre organické textílie). Ide o potvrdenie, že každá fáza výroby odevov – od suroviny až po hotový výrobok – sa realizovala podľa regulovaných sociálnych a environmentálnych kritérií. Do sortimentu PEPCO patria aj produkty vyrábané z certifikovaného dreva a papiera, produkty s certifikáciou OEKO-TEX a recyklované produkty.

Ďalšie informácie o certifikátoch a bezpečnosti produktov nájdete tu Naša kvalita

Využívame recyklovaný papier

96 % z našich letákov tlačíme na recyklovaný papier.

Zodpovedná preprava

V PEPCO využívame princíp tzv. intermodálnej prepravy. Jej hlavnou ideou je častejšie využívanie železníc a lodnej dopravy. V rámci dodávateľského reťazca ide o jeden z najefektívnejších spôsobov znižovania emisií skleníkových plynov.

Zároveň sa využitím efektívneho logistického plánovania staráme o znižovanie spotreby paliva a emisií nášho distribučného vozového parku.

Správa odpadov

V rámci celého reťazca odpady triedime. Okrem toho si naše distribučné centra vytvorili systémy na zber priemyselného odpadu, ktorý sa odosiela priamo na recykláciu.

Recyklované tašky

Všetky nákupné tašky predávané v predajniach PEPCO sú tzv. EcoLoop tašky, ktoré sa vyrábajú z recyklovaného plastového odpadu a všetky obsahujú aspoň 85 % recyklovaných materiálov. Tašky majú certifikát ekologických tašiek „Blue Angel“.

Znamená to, že v porovnaní s taškami vyrábanými použitím fosílnych palív prispievame k znižovaniu emisií CO2 až do 40 %.

Zber použitých batérií

Vo všetkých predajniach zbierame použité batérie. Koše, kam ich zákazníci môžu zahodiť, sa nachádzajú pri pokladniach.

Etický dodávateľský reťazec

Kľúčom úspechu spoločnosti PEPCO sú jej ľudia – naši zamestnanci, no aj dodávatelia a ostatní obchodní partneri so svojimi tímami, ktorí sú súčasťou neustáleho rasu našej spoločnosti. Práve preto sa stále snažíme vytvárať to najlepšie pracovné prostredie. V pozícii zodpovedného zamestnávateľa nastavujeme vysoké etické štandardy, pričom rovnaký prístup očakávame aj od našich partnerov.

Dodávateľský kódex správania

Náš kódex správania pre dodávateľský reťazec definuje požiadavky spoločnosti na dodávateľov v oblasti pracovných štandardov a rešpektovania ľudských práv. Zakladá sa na princípe nulovej tolerancie v súvislosti s problematikou, ktorá je mimoriadne dôležitá pre nás aj našich zákazníkov. Ide napríklad o nebezpečné pracovné podmienky, nútenú prácu, korupciu, spravodlivé mzdy a detskú prácu.

Prečítajte si dokument

Kontroly dodávateľov

To, či naši dodávatelia prísne dodržiavajú naše etické princípy, kontroluje audítorská firma patriaca do PEPCO Capital Group. Spoločnosť má vypracovaný viacfázový systém kontroly dodávateľov, vďaka čomu môžeme mať istotu, že pracovné podmienky v ich továrňach sú bezpečné a že sa k ich zamestnancom pristupuje v súlade s platnými zákonmi, pričom dostávajú spravodlivú mzdu. Počas auditu sa u dodávateľov hodnotí aj ich súlad s predpismi týkajúcimi sa životného prostredia.

Zamestnanci

Pepco má v Európe viac než 20 000 zamestnancov. Vďaka zamestnancom naša spoločnosť dynamicky rastie. Zamestnanci sa zlepšujú spolu s ňou. Na odborný rozvoj sa vždy pozeráme dvomi spôsobmi: ide o stratégiu a kultúru podniku a zároveň aj osobné potreby rozvoja zamestnanca.
Základom našej každodennej práce je jedinečná organizačná kultúra nazývaná ako PEPCOoltúra, ktorá vychádza z našich cieľov, vízie a hodnôt.

Naša PEPCOoltúra

Ide o spôsob, akým prezentujeme svoju víziu a ciele. Zároveň ide o uvedomenie si, že všetky naše činy majú hodnotu. Zjednocovať zamestnancov z rôznych oddelení, pozícií a kultúr nám umožňuje súbor piatich hodnôt – rozvoj, láska k zákazníkovi, tímový duch, úcta a jednoduchosť. Prostredníctvom našich hodnôt vytvárame silný a mimoriadne dobre integrovaný tím, ktorý sa učí zo skúseností toho druhého a vzájomne sa podporuje pri dosahovaní cieľov.

Rozvoj zamestnancov

Pepco ponúka rôzne balíky školení a osobného rozvoja pre zamestnancov v predajniach, ale aj v našom sídle. Každý zamestnanec raz ročne prechádza procesom stanovenia jeho osobnej cesty rozvoja. Zároveň mu poskytujeme osobné školenie alebo e-learningové zdroje. Náš interný proces Performance & Development je navrhnutý tak, aby podporil manažérov a zamestnancov v ich snahách dosahovať čo najlepšie výsledky a zlepšoval spôsobilosti, ktoré sú potrebné na efektívne plnenie úloh.

Výhody pre zamestnancov

Profesionálny rozvoj nie je všetko. Práve preto majú naši zamestnanci prístup k širokému radu nefinančných výhod, ktoré im zjednodušujú život a pomáhajú im starať sa o svoje zdravie a blaho. Patria sem:

Kafeteria MyBenefit

Online platforma, kde si zamestnanci môžu vybrať benefity spomedzi tisícok pripravených možností.

Zamestnanecká zľava na nákupy v sieti Pepco

Podujatia pre zamestnancov

Pravidelné teambuildingy a motivačné stretnutia

SMART obedy

Programy rozvoja a štúdium angličtiny

Sociálny fond

Skupinové poistenie

Zamestnanecké športové iniciatívy

Charitatívna činnosť

Pre PEPCO sú deti a organizácia ich voľného času, ich rozvoj, vzdelávanie a vyrovnávanie ich životných šancí prioritou našich spoločensky zameraných aktivít. Spolupracujeme s neziskovými organizáciami, vytvárame vlastné programy pomoci, angažujeme sa ako dobrovoľníci. V každom štáte v ktorom pôsobíme realizujeme rozličné iniciatívy zamerané na deti.

Spolupracujeme s:

Nadácia pre deti Slovenska - Hodina deťom

Chceme, aby všetky deti prežívali šťastné detstvo. Je našou úlohou zlepšovať ich podmienky pre rozvoj, ak im to nebolo dopriate v rodinnom či školskom prostredí.Našim cieľom je systematicky a dlhodobo pracovať na zmene v živote detí a mladých ľudí. V súčasnosti sa zameriavame na organizácie, ktoré primárne pomáhajú deťom v krízových situáciách a akútnom ohrození. Grantový program Hodina deťom spravuje Nadácia pre deti Slovenska, mimovládna nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorej poslaním je podporovať mnohostranný rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka. Prostredníctvom grantového programu Hodina deťom a grantovej výzvy PEPCO finančne podporujeme organizácie pracujúce s deťmi na Slovensku.

Otvoriť stránku NDS / Hodina deťom

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Veríme, že rodina je ideálnym miestom pre zdravý vývin dieťaťa. Chceme, aby aj deti zo znevýhodnených rodín úspešne absolvovali základnú a strednú školu, vďaka čomu získajú šancu na zamestnanie, ktoré ich bude baviť a napĺňať a na následné plnohodnotné začlenenie do spoločnosti. Úsmev ako dar už trinásť rokov buduje centrá na pomoc deťom a rodinám v kríze a to nielen v najchudobnejších regiónoch a snažia sa zabezpečiť kontinuitu vzdelávania pre deti z rodín ohrozených chudobou, sociálnym vylúčením a pre deti a mládež z CDR. V PEPCO napríklad podporujeme vzdelávací tabor Hurááá do života, ktorého cieľom je pripraviť do života schopného mladého človeka, ktorý si je vedomý svojej hodnoty pre našu spoločnosť, a ktorý je schopný postarať sa o seba a neskôr aj o svoju budúcu rodinu.

Otvoriť stránku Úsmev ako dar

Zákazníci PEPCO tiež pomáhajú

Charitatívne medvedíky

V rámci sortimentu hračiek PEPCO môžete nájsť jedinečný pár charitatívnych medvedíkov. 100 % zisku z ich predaja ide Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, ktorá podporuje rozvoj a vzdelanie svojich zverencov. Zakúpením medvedíka naši zákazníci robia niečo prospešné pre deti!

Pozrite si video

Prečo sa oplatí nakupovať v Pepco?

Je vám vždy nablízku

Viac ako 100 predajní.

Vždy nízke ceny

V predajniach Pepco nájdete všetko, čo potrebujete a za nízke ceny.

Široký výber

V predajniach Pepco nájdete široký výber produktov pre seba, svoju rodinu a domácnosť.

Nakupujte bez obáv

Do 30 dní môžete zakúpený tovar vrátiť v ktorejkoľvek predajni na Slovensku.