Moja predajňa
LOADER
Menu
Produkty

Interné označenie kvality výrobkov PEPCO

ORGANIC COTTON (BIO BAVLNA)

Medzi bavlnenými výrobkami spoločnosti PEPCO objavíte aj špeciálny rad odevov s označením ORGANIC COTTON, ktorý označuje konkrétne výrobky z bio bavlny alebo s jej obsahom. Bio bavlna je surovina získaná ručne a s použitím metód ekologického poľnohospodárstva. Na plantážach sa používajú prírodné prostriedky ochrany, takže bavlnený materiál neobsahuje žiadne pesticídy. Znamená to tiež, že proces pestovania a výroby tejto bavlny prebieha udržateľným spôsobom.

RECYKLOVANÝ POLYESTER

Ide o interné označenie spoločnosti PEPCO, ktoré zaručuje, že výrobok bol čiastočne alebo úplne vyrobený z recyklovaného polyesteru. Používaním obnoviteľných plastov prispievame k podpore udržateľného rozvoja.

Medzinárodné osvedčenie kvality výrobkov PEPCO

OEKO – TEX

OEKO-TEX® Standard 100 je popredná svetová nezávislá značka bezpečnosti textilných tkanín, pri ktorej sa overuje prítomnosť škodlivých chemických látok vo všetkých prvkoch výrobku – od tkaniny až po potlače, gombíky, zipsy, etikety a ďalšie ozdobné prvky.

OEKO-TEX® MADE in GREEN je kombináciou certifikátu OEKO-TEX® Standard 100, ktorý potvrdzuje chemickú bezpečnosť výrobku, a certifikátu OEKO-TEX STeP, ktorý navyše overuje a potvrdzuje environmentálne a sociálne aspekty.

 

Viac o certifikáte

GOTS (The Global Organic Textile Standard)

Certifikát sa vzťahuje na všetky fázy ekologickej textilnej výroby. Norma stanovuje obmedzenia týkajúce sa pôvodu priadze, chemických látok používaných vo výrobnom procese a zahŕňa overenie sociálnych a environmentálnych štandardov.

 

Viac o certifikáte

ORGANIC CONTENT STANDARD

Organic 100 a Organic Blend Content Standard sú medzinárodné normy overujúce obsah organických vlákien vo výrobku. Pritom overujú každú fázu získavania a spracovania surovín.

Organic 100 Claim standard sa udeľuje výrobkom, ktoré obsahujú minimálne 95 % bio bavlny.

Organic Blended Claim Standard možno zase použiť od minimálne 5 % obsahu bio bavlny vo výrobku.

 

Viac o certifikáte

GLOBAL RECYCLED STANDARD

Medzinárodná norma, ktorá špecifikuje požiadavky na vlákna pochádzajúce z recyklácie. Zaisťuje kontrolu celého výrobného reťazca tým, že minimalizuje negatívny dopad na životné prostredie z hľadiska použitých chemických látok a sleduje dodržiavanie ľudských práv z hľadiska pracovných podmienok alebo miezd.

Výrobky označené touto normou musia obsahovať minimálne 50 % recyklovaného materiálu.

 

Viac o certifikáte

RECYCLED CLAIM STANDARD

Tieto normy overujú obsah recyklovaných vlákien vo výrobku. Certifikát udeľuje nezávislý orgán výrobcom, ktorých výrobky obsahujú najmenej 5 % recyklovaných vlákien.

Recycled Claim Standard 100 možno na výrobok umiestniť, ak obsahuje minimálne 95 % recyklovaného obsahu.

V ostatných prípadoch, keď je obsah recyklovaných vlákien nižší ako 95 %, môže byť udelená certifikácia Recycled Claim Standard Blended.

 

Viac o certifikáte

VEGAN a VEGETARIAN

Tieto certifikáty sú určené pre potravinárske výrobky, priemyselné výrobky a kozmetiku. Osvedčujú, že ponúkané výrobky neobsahujú zložky živočíšneho pôvodu.

Vegan – v žiadnej fáze výroby neboli použité živočíšne suroviny ani ich časti. Neobsahujú ani produkty živočíšneho pôvodu.

Vegetarian – v žiadnej fáze výroby neboli použité živočíšne suroviny ani ich časti. Môžu však obsahovať živočíšne produkty, ako je hodváb, med, mlieko alebo vaječné deriváty (s výnimkou vajec z klietkového chovu).

 

Viac o certifikáte

INTERTEK

Jedná sa o medzinárodnú značku kvality, ktorú udeľujú nezávislé skúšobné laboratória vrátane skúšobného laboratória Intertek. Značka potvrdzuje, že výrobok spĺňa európske bezpečnostné normy a tiež požiadavky na kvalitu alebo úžitkové vlastnosti výrobku.

Skúšobné laboratóriá Intertek pred udelením značky kvality dôkladne overujú výrobky z hľadiska bezpečnosti, trvanlivosti, funkčnosti, pevnosti a použiteľnosti. Overovanie zahŕňa aj kontrolu výrobkov počas výrobného procesu.

 

Viac o certifikáte

TÜV Rheinland CERTIFIED

Jedná sa o medzinárodnú značku kvality udeľovanú nezávislým certifikačným orgánom TÜV Rheinland. Značka kvality potvrdzuje, že daný výrobok prešiel procesom výskumu a certifikácie a je v súlade s európskymi bezpečnostnými normami a tiež s požiadavkami na kvalitu alebo úžitkové vlastnosti výrobku.

Spoločnosť TÜV Rheinland pred udelením značky kvality dôkladne overuje výrobky z hľadiska bezpečnosti, trvanlivosti, funkčnosti, pevnosti a použiteľnosti. Overovanie zahŕňa aj kontrolu výrobkov počas výrobného procesu.

 

Viac o certifikáte