Viac za menej… každý deň!

Používame cookies na reklamné a štatistické účely a tiež na účely prispôsobenia našej ponuky vašim potrebám. Nastavenie cookies si môžete kedykoľvek zmeniť vo vašom prehliadači tak, že niektoré tieto súbory buď povolíte, alebo zakážete. Pokiaľ budete tieto webové stránky používať bezo zmeny nastavenia vášho prehliadača, budeme zaznamenávať tieto informácie (cookies) do pamäte vášho koncového zariadenia (počítača, mobilného telefónu a pod.) a budeme k nim získavať prístup pre vyššie uvedené účely. Viac informácií nájdete v našich Zásadách ochrany súkromia.

centrála
Slovensko

Pepco Slovakia s.r.o.

sídlo: Nevädzova 6, 821 01 Bratislava

IČO: 468 68 674

DIČ: 2023626858

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vl. č. 84895/B

Máte otázky,
pripomienky alebo nápady?

Pošlite nám ich na: zakaznik@pepco.sk alebo nám zavolajte na tel. číslo: 

+421 233 056 067

pondelok - piatok

9:00-17:00

OTÁZKY A
ODPOVEDE

Máte otázku? 

Možno sme na ňu už odpovedali. Pozrite si zoznam najčastejších otázok a odpovedí.

Centrála Poľsko

PEPCO Poland Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 73A
60-479 Poznań

e-mail: biuro@pepco.eu  

NENAŠLI STE
ODPOVEĎ NA
SVOJU OTÁZKU?

Napíšte nám!

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Prevádzkovateľ údajov: Pepco Slovakia, s. r. o., ul. Nevädzova 6, 821 01

Bratislava Účel spracovania údajov: Poskytnutie odpovede alebo kontakt súvisiaci s otázkou odoslanou elektronicky

Právny základ pre spracovanie údajov: Článok 6 odsek 1. písmeno f) GDPR – legitímny záujem prevádzkovateľa, ktorým je udržiavanie kontaktu so zúčastnenými osobami

Obdobie uchovávania údajov: Údaje budú uchovávané v čase nutnom na dokončenie cieľa, teda poskytnutie odpovede na odoslanú otázku, a potom na účely archivácie v závislosti od toho, čoho sa otázka týkala.

Príjemcovia údajov: Subjekty, ktoré údaje spracovávajú v mene prevádzkovateľa údajov alebo osoby oprávnenej na získanie údajov na základe rozhodného práva.

Požiadavka na poskytnutie údajov: Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nutné, aby bolo možné poskytnúť odpoveď.

Práva dotknutej osoby: Právo na opravu, výmaz alebo obmedzenie spracovania údajov; právo podať sťažnosť na orgán dozoru; právo na prístup k údajom.

Kontakt na inšpektora ochrany osobných údajov: iodo@pepco.eu