Viac za menej… každý deň!

Služba využíva cookies v súlade s Politikou súborov cookies. Podmienky uloženia alebo prístupu k súborom cookies môžete nastaviť vo svojom prehliadači.

centrála
Slovensko

Pepco Slovakia s.r.o.

sídlo: Nevädzova 6, 821 01 Bratislava

IČO: 468 68 674

DIČ: 2023626858

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vl. č. 84895/B

Máte otázky,
pripomienky alebo nápady?

Pošlite nám ich na: zakaznik@pepco.sk alebo nám zavolajte na tel. číslo: 

+421 233 056 067

pondelok - piatok

9:00-17:00

OTÁZKY A
ODPOVEDE

Máte otázku? 

Možno sme na ňu už odpovedali. Pozrite si zoznam najčastejších otázok a odpovedí.

Centrála Poľsko

PEPCO Poland Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 73A
60-479 Poznań

e-mail: biuro@pepco.eu  

NENAŠLI STE
ODPOVEĎ NA
SVOJU OTÁZKU?

Napíšte nám!

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Kontaktovaním spoločnosti Pepco Slovakia, s. r. o. so sídlom Nevädzova 6, 821 01 Bratislava, IČO: 46 868 674 jedným z uvedených spôsobov nám dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, adresa elektronickej pošty alebo číslo telefónu. Vaše osobné údaje budú použité len pre účely vybavenia podnetu a zaslania odpovede k Vami vznesenému podnetu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"). Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jeho osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľovi PEPCO Poland Sp. z o. o. z so sídlom Strzeszyńska 73A, Poznan, NIP 782-21-31-157. Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracovaním je dobrovoľné. Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva vyplývajúce z tohto zákona. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať inak zanikne po uplynutí 6 mesiacov po vybavení Vášho podnetu. Osobné údaje budú poskytnuté alebo sprístupnené tretím stranám a príjemcom iba na základe osobitných predpisov ako napr. orgány činné v trestnom konaní a na účely IT servisu. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov (na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa žiadať o opravu nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28), a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 uvedeného zákona. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.