Moja predajňa
LOADER
Menu
Produkty

V rámci starostlivosti o bezpečnosť našich zákazníkov sa spoločnosť PEPCO Slovakia s.r.o. rozhodla stiahnuť z predaja nasledujúci produkt:

SKU 326076 Úložná taburetka Mickey

 

 

 

Na základe analýzy sa zistilo, že výrobok nespĺňa požiadavky Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006

o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH).

Žiadame vás, aby ste zakúpený produkt vrátili do najbližšej predajne PEPCO. Náklady na nákup produktu vám budú vrátené.
Nemusíte predkladať doklad o kúpe výrobku.