Obľúbené (0)

Môj obchod

0

Prihláste sa na odber noviniek a získajte informácie o novej ponuke ako prví!

Čo je nové? Po prihlásení na odber noviniek budete vždy informovaný o najnovšej ponuke a akciách.

Čo vás zaujíma?


* Povinné polia

Správca údajov:
Pepco Poland Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznaň

Účel spracovania údajov:
Priamy marketing vlastných výrobkov a služieb

Právny základ na spracovanie údajov:
1) 6 sek. 1 písmeno f) GDPR – oprávnený záujem správcu, ktorým je marketing vlastných výrobkov a služieb
2) V rozsahu, v akom sa bude marketing uskutočňovať prostredníctvom e-mailu, je právnym základom váš dobrovoľný súhlas

Príjemcovia údajov:
Subjekty spracúvajúce údaje v mene správcu, vrátane marketingových agentúr a subjektov oprávnených získavať údaje, na základe platných právnych predpisov.

Práva dotknutej osoby:
Právo požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania údajov; právo namietať, právo odvolať súhlas s prijímaním obchodných informácií elektronickými prostriedkami a ďalšie tu uvedené práva.

Ďalšie informácie:
Viac informácií o spracovaní údajov sa nachádza v „Pravidlách ochrany osobných údajov newslettera“