Obsah:

  1. Kľúčové predpoklady metódy BLW – samostatnosť, autonómia, rodinné jedlá
  2. Výhody používania metódy BLW pri rozširovaní stravy dojčiat
  3. BLW musí byť bezpečné! Ako rozširovať výživu dieťaťa?
  4. Ako začať? Prvé kroky v BLW

BLW (angl. Baby-Led Weaning) – inovatívny prístup obohacovania výživy dojčiat, ktorý sa stáva čoraz populárnejší na celom svete. BLW doslova znamená „odstavenie vedené dieťaťom“. Tento prístup je založený na tom, že dojčatám sa umožňuje samostatne objavovať a jesť pevné pokrmy namiesto kŕmenia dieťaťa lyžičkou. Tento spôsob jedenia umožňuje dieťaťu kontrolovať, čo a koľko zje, a nabáda k objavovaniu a spoznávaniu rôznych chutí, textúr a tvarov jedál.

Kľúčové predpoklady metódy BLW – samostatnosť, autonómia, rodinné jedlá

Tradičné zavádzanie pevnej stravy často je založené na podávaní batoľatám kašovitejpretretej alebo polotekutej stravy lyžičkou. Pri tomto prístupe rodič kontroluje, čo a koľko dieťa zje, čo môže obmedzovať skúsenosti dieťaťa s jedením. BLW sa líši od tých tradičnejších metód! V tomto prístupe sa dieťa aktívne zúčastňuje na jedení, rozhoduje o tempe a spôsobe jedenia, ako aj o výbere jedál. 

Metóda BLW je založená na niekoľkých základných zásadách:

  • Samostatné jedenie – hlavnou ideou BLW je umožniť, aby dieťa mohlo jesť pevnú stravu samé. Dojčatá sú nabádané, aby uchopovali jedlo vlastnými rukami a jedli vlastným tempom. Pomáha to rozvíjať motorické zručnosti, ale aj trénovať zmyslovú integráciu – deti môžu objavovať rôzne textúry a chute.
  • Kontrolu má dieťaťa – pri metóde BLW dieťa kontroluje, koľko a čo je. Rodičia ponúkajú rôznorodé, bezpečné a náležite pripravené jedlá, avšak to dieťa samé sa rozhoduje, ktoré jedlo a koľko z neho zje. Táto autonómia pomáha rozvíjať schopnosť samoregulácie chuti do jedla.
  • Spoluúčasť na rodinnom stolovaní – BLW propaguje, aby deti aktívne jedli spolu so svojou rodinou. Namiesto pripravovania osobitného jedla pre dojčatá, deti jedia to isté, čo zvyšok rodiny, samozrejme, jedlo musí byť náležite pripravené, aby ho mohlo dojča bezpečne jesť. Deti potrebujú pohodlnú vysokú stoličku s nevyhnutnými zabezpečeniami a sedadlom v správnej výške, ako aj vlastné taniere a misky.

Vďaka týmto predpokladom sa koncepcia BLW perfektne hodí na propagovanie zdravých stravovacích návykov, a na vytváranie pozitívneho vzťahu dojčaťa k jedlu.

Infografika Pepco o doplnkoch k BLW

Výhody používania metódy BLW pri rozširovaní stravy dojčiat

Metóda BLW prináša množstvo výhod, ktoré podporujú vývoj dieťaťa v rôznych aspektoch, od motorických až po emocionálne a spoločenské.

Jednou z kľúčových výhod metódy BLW je podpora motorického rozvoja. Umožnenie deťom samostatne jesť podporuje rozvoj koordinácie rúk a očí, ako aj zručnosť uchopovania. Dieťa sa učí manipulovať s jedlom, čo podporuje rozvoj presnosti pohybov, ako aj sily prstov a rúk. Taká prax priamo pozitívne ovplyvňuje rozvoj jemnej motoriky, ktorá je dôležitá v mnohých ďalších aspektoch života dieťaťa, okrem iného pri písaní. 

BLW umožňuje deťom objavovať rôzne chute a textúry, tak ako samé chce. Deti vďaka tomu môžu experimentovať s rôznymi jedlami, čo môže podporovať rozvoj pestrejších chuťových preferencií. Skúmanie rôznych textúr jedál tiež stimuluje rozvoj zmyslov dieťaťa.

Metóda BLW podporuje aj emocionálny a spoločenský rozvoj. Samostatné jedenie pomáha budovať nezávislosť a sebadôveru detí. Spoločné stolovanie, na ktorom sa dieťa aktívne zúčastňuje, pomáha dieťaťu integrovať sa s rodinou a rozvíjať rôzne spoločenské zručnosti. Rozvíja to tiež trpezlivosť detí a schopnosť zvládať rôzne frustrácie, ktorá sa môžu objaviť pri učení jedenia.

BLW musí byť bezpečné! Ako rozširovať výživu dieťaťa?

Dieťaťa jediace metódou BLW

Zavádzanie metódy BLW musí byť bezpečné! Uistite sa, či je jedlo mäkké a správne pripravené, aby ich mohlo jesť dojča. Dôležité je, aby ste deťom nepodávali malé, tvrdé, okrúhle či lepkavé jedlá, v prípade ktorých hrozí riziko zabehnutia a zadusenia. Jediace dieťa musí byť vždy pod náležitým dohľadom dospelej osoby. Oplatí sa zadovážiť detské doplnky na jedenie, ktoré spestrujú prvé jedlá dieťaťa. 

Pri podávaní jedál zohľadňujte ich veľkosť a tvar. Ideálne sú dlhé, ľahko uchopiteľné kúsky, ktoré dieťa môže ľahko držať a žuť. Musia byť tiež dostatočne veľké, aby ich dieťa mohlo pohodlne a stabilne uchopiť, a následne nasmerovať do úst, avšak súčasne dostatočne mäkké, aby sa dali ľahko porežuť a prehltnúť.

Hygiena a čistota pri jedení sú rovnako dôležité. Pravidelne čistite ruky a tvár dieťaťa, a tiež povrchy a hračky, ktoré môžu prísť do kontaktu s jedlom. Udržiavanie priestoru jedenia v náležitej čistote pomáha predchádzať šíreniu baktérií a udržať zdravé prostredie pre malých objaviteľov chutí.

Ako začať? Prvé kroky v BLW

Začiatky môžu byť ťažké a náročné. Isto si to vyžaduje od rodičov množstvo trpezlivosti a otvorenosti na potreby dieťaťa. Ako zaviesť BLW?

  1. Výber vhodný jedál na začiatok – začnite mäkkým ovocím a zeleninou, ako je varená mrkva, banány či avokádo. Vyberajte potraviny, ktoré dieťa dokáže ľahko a bezpečne uchopiť.
  2. Povzbudzujte dieťa k skúšaniu nových jedál – dovoľte dieťaťu objavovať jedlá, avšak nenúťte ho k jedeniu. Buďte trpezliví a dovoľte dieťaťu skúmať jedlá svojím vlastným tempom.
  3. Rozpoznávanie signálov hladu a sýtosti – pozorujte dieťa, aby ste vedeli, kedy je hladné a kedy sýte. Nespútaná radosť pri pohľade na jedlo (dieťa je hladné, chce jesť) či odvracanie hlavy od misky či tanierika (dieťa je sýte, nechce jesť) – to sú signály, ktoré je potrebné rozpoznať a rešpektovať.

Na aké výzvy a potenciálne problémy sa musíte pripraviť? Predovšetkým na… neporiadok – prijmite ho ako súčasť dôležitého procesu učenia dieťaťa. Používajte ľahko umývateľný riad, podložky a rohožku pod stoličku. Čo robiť, keď dieťa nechce jesť? V žiadnom prípade dojča nenúťte jesť. Ponúkajte dieťaťu rôznorodé jedlá a dovoľte dieťaťu rozhodovať, čo a koľko zje. Dôležité je, že BLW sa dá bez problémov kombinovať s dojčením alebo kŕmením z fľaše.